KOL

0 1
Key Opinion Leader的縮寫。即熟悉某一範疇(如旅遊、飲食),並經常圍繞該範疇發表言論的人物

佢係日本旅遊KOL,睇佢嘅facebook會搵到好多同日本旅遊相關既攻略。

俠義風骨

2 0
對伊斯蘭恐怖分子的一種幽默形容。源於2015年11月法國巴黎恐襲事件中,一名港女在facebook讚揚伊斯蘭國有「俠義風骨」,遭網民批評為冷血。後來網民也拿「俠義風骨」一詞來形容伊斯蘭恐怖分子,但只是一種幽默的形容而非真正稱讚他們。

俠義風骨打到黎,香港九龍新界無得避